Bize Ulaşın 0 216 256 50 48
      Dil Seçiniz EnglishTurkish
Bize Ulaşın 0 216 256 50 48
Dil Seçiniz EnglishTurkish

KVKK BİLGİLENDİRME

KVKK Bilgilendirme

KVKK Nedir?

KVKK Açılımı Nedir?

KVKK Cezaları ve Yaptırımları Neler?

KVKK Teknik ve İdari Tedbirler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 12. Maddede getirilen düzenleme ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularına bir takım teknik ve idari tedbirler alma zorunluluğu getirmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturması amacıyla Kişisel Veri Güvenliği Rehberi hazırlanmış ve resmi web sitesinde yayınlamıştır.

İlgili rehbere    buradan    ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin KVKK kapsamında sorumlulukları arttı. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar var. Bu yaptırımlar suçlar ve kabahatler olarak ikiye ayrılmıştır. Yaptırımlar son derece ağırlaştırıldı.

Şirketlerin alması gereken İdari Tedbirler ile ilgili  KVKK  konusunda uzman hukukçularımızla danışmanlık veriyoruz. 

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması  
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) 
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen Arasında ) 
 • Gizlilik Taahhütnameleri 
 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler 
 • Risk Analizleri  
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi) 
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi) 
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun) 
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim 

KVKK kapsamında bilgi işlemin alması gereken teknolojik tedbirler : 

 • Identity Access Management 
 • SIEM 
 • Firewall 
 • COMODO Data Encryption 
 • Uygulama Güvenliği 
 • Veri Maskeleme Çözümleri 
 • Veri Sınıflandırma 
 • COMODO DLP Çözümleri 
 • NETSCOUT Network Access Control ( NAC) 
 • COMODO Antivirüs