MERKEZİ OLMAYAN TEKNOLOJİLERİN YÜKSELİŞİ TEMALI KONGREDE BULUT KONTROL SPONSORLOĞU

 

 

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul şubenin 8-9 Aralık 2021 de gerçekleştirdiği “Merkezî Olmayan Teknolojilerin Yükselişi” temalı kongrede sponsor olarak destek verdik.
Hepimizin bildiği üzere teknoloji hayatımızın her alanında var ve gün geçtikçe önemi büyüyor.
Dijital donüşüm önemli …